Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

KONKURS MAŁE GRANTY MDK: MŁODZIEŻ WYMYŚLA I REALIZUJE - MDK FINANSUJE

Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza konkurs MAŁE GRANTY MDK czyli konkurs na autorskie projekty kulturalne, których realizację sfinansuje Miejski Dom Kultury w Radomsku. O dotacje w łącznej kwocie 15 tys. zł mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i radomszczańskich szkół średnich. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 3.000 zł.

Konkurs MAŁE GRANTY MDK wspiera autorskie projekty kulturalne w zakresie:

I. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki – wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.

II. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych – wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.

III. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej – wspieranie osób i grup działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury.

IV. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

V. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki – wspieranie działań budujących i projektujących nowe aktywne relacje z odbiorcą sztuki w szczególności zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.

VI. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury – wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich i warsztatów.

Oferty należy składać w MDK, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16:00 dnia 25 stycznia 2016 r.

MAŁE GRANTY – WNIOSEK

MAŁE GRANTY – REGULAMIN

 

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content