Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

KONKURS PLASTYCZNY PH. RADOMSKO MOICH MARZEŃ

Kolejny konkurs organizowany wspólnie przez Miejski Dom Kultury z siedzibą w Radomsku oraz Fundację „Wyciągamy Dzieci z Bramy” to konkurs plastyczny „Radomsko moich marzeń”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 7 do 16 lat.Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką płaską w kolorze. Format pracy nie większy niż A2.Praca musi być opatrzona wybranym przez siebie godłem literowym (pseudonimem). To samo godło należy napisać na oddzielnej kopercie, w której powinny znajdować się: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel, telefon kontaktowy. Termin nadsyłania prac mija 23 października 2014 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie rzeczowych nagród laureatom odbędzie się 26 października 2014 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM – DO POBRANIA TUTAJ

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content