Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

12.02.2015 - KONKURS FOTOGRAFICZNY KOCIE UJĘCIE

12 lutego mija termin dostarczania prac na konkurs fotograficzny „Kocie ujęcie”.Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe! Rozstrzygnięcie nastąpi 15 lutego podczas Dnia Kota. Szczegóły w regulaminie niżej:

Regulamin Konkursu Fotograficznego ph. „Kocie Ujęcie”:

§1
Celem konkursu jest:

– rozwijanie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży

– uchwycenie na zdjęciu wizerunku Kota

§2
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgoda rodziców na akceptację postanowień niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dziecka na potrzeby tego konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 29.0897 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz.
Ust. Nr 133 poz. 883.

§3
Uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 fotografie. Zdjęcie musi zawierać wizerunek Kota, natomiast tematyka i ujęcia są dowolne.

§4
Zdjęcia dostarczone w formie elektronicznej – plik JPG zapisane na płycie (z podanymi danymi osoby zgłaszającej) lub w formie papierowej, które muszą mieć format min. 10 x 15 cm na odwrocie, których należy umieścić następujące informacje:
imię i nazwisko autora zdjęć
data urodzenia
adres zamieszkania, telefon kontaktowy
tytuł zdjęcia

§5
Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97 – 500 Radomsko z dopiskiem Konkurs fotograficzny

§6
Termin nadsyłania prac mija 12 lutego 2015 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie rzeczowych nagród laureatom odbędzie się 15 lutego 2015 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, podczas Dnia Kota o godz. 10.30

§7

  • Ocenie jury podlegać będą następujące aspekty zdjęć:
    zgodność z tematem
  • innowacyjne, kreatywne podejście do tematu
  • jakość wykonania
  • kompozycja i walory techniczne pracy
Zobacz co zobaczysz
Partnerzy i sponsorzy
Skip to content