Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

 

 

NOWE ŚWIATŁO NA KULTURĘ

Zakończył się remont holu głównego w Miejskim Domu Kultury. Zmodernizowano szatnię i kasę biletową. Wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową. Inwestycja była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To drugi etap realizowanego przez MDK w 2018 r. i w 2019 r. zadania „Nowe światło na kulturę” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury”. Wcześniej doposażono salę widowiskową w oświetlenie sceniczne, ewakuacyjne, przeszkodowe i nagłośnienie. Zamontowano nowe centrale wentylacyjne. Wymieniono okotarowanie sceny. Całość dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 278 000 zł. W 2018 r. Miasto Radomsko przyznało dotację celową na ten cel w kwocie 171 800 zł, a w 2019 r. 153 000 zł.
Hol wyremontowała radomszczańska firma Inkomet. We wtorek 3 grudnia odbyła się konferencja prasowa podczas której dyrektor MDK Elżbieta Kwiatkowska oprowadziła dziennikarzy po zmodernizowanym budynku. W spotkaniu uczestniczyli też wykonawcy prac. Autorka koncepcji zagospodarowania holu była architekt Katarzyna Ciupa. Projekt budowlany i inspektor nadzoru – inż. Zdzisław Barański

Na projekt „Nowe światło na kulturę” wydatkowano 774.535 zł.

 

 

WYŚNIONA, WYWALCZONA, WRESZCIE NIEPODLEGŁA – PROGRAM DOTACYJNY NIEPODLEGŁA

„Wyśniona, wywalczona – wreszcie Niepodległa” – interdyscyplinarny projekt artystyczno – edukacyjny, którego głównym celem jest przypomnienie, w zajmujący sposób, o pięknej, choć często okupionej krwią, polskiej historii. Projekt ma w założeniu poruszyć emocje jak największej grupy mieszkańców Radomska, zwiększyć ich wiedzę historyczną na temat odzyskiwania przez Polskę Niepodległości. Zaplanowano cykl koncertów, spotkań, filmów, wystaw, mural, publikacji nawiązujących do historii Polski i historii lokalnej. Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2018 r. Adresowany jest do radomszczan zainteresowanych historią, zarówno do ludzi młodych, jak również do starszego pokolenia. Wszystko po to, by w roku jubileuszowym pokazać jak ważna w życiu każdego człowieka jest wolność, niepodległość, jak wiele kryje się pod słowem ojczyzna.
Zrealizowano:
Wieczorki radomskowskie: „Z Wiednia do Radomska” , „Spacer radomskowski”, publikacje: „Śpiewnik patriotyczny”, „Z kolędą przez dzieje Polski”, „Niezbędnik patriotyczny”, koncerty: „Polska naszym natchnieniem”, wspólne śpiewanie pieśni historycznych upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, „Poranek dla Niepodległej”, recital Łukasza Trepczyńskiego, wystawa plenerowa „Twórcy Niepodległości”, wystawa obrazów stypendystów FIK, mural poświęcony Januszowi Różewiczowi, maraton filmowy „W stary kinie”, projekcja filmu „Paderewski człowiek czynu, sławy, sukcesu”, spektakl teatralny „Nic nowego pod słońcem”. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL

To jedyne w Polsce przedsięwzięcie poświęcone twórczości Janusza, Tadeusza i Stanisława Różewiczów. Organizowany w październiku – miesiącu urodzenia Tadeusza Różewicza, w Radomsku – mieście, w którym Bracia Różewiczowie spędzili swoją młodość. Podczas festiwalu można obejrzeć najlepsze inscenizacje dramatów Tadeusza Różewicza, towarzyszą im tematyczne panele, spotkania, projekcje filmów, konkursy, koncerty, wystawy, powstanie mural i film. Festiwalowe propozycje dzieją się równolegle w różnych częściach miasta, w plenerze, w Miejskim Domu Kultury, także w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Regionalnym, szkołach. Największą siłą festiwalu jest promocja sztuki twórców w ich rodzinnym mieście; jedna rodzina, trzech artystów, wielkie dziedzictwo. Różewicz Open Festiwal to międzypokoleniowe spotkanie koneserów teatru, pasjonatów dobrej literatury, miłośników polskiego filmu i tylko w Radomsku w tak wszechstronny i różnorodny sposób prezentowana jest bogata spuścizna artystyczna Braci. Festiwal zainicjowany był w 2001 r. Po kilkuletniej przerwie organizowany jest nieprzerwanie od 2008 r. Strona festiwalu: http://www.rozewiczopen.pl/

 

KONGRES KULTURY W RADOMSKU

Kongres Kultury w Radomsku był pierwszym w naszym mieście, twórczym spotkaniem ludzi, dla których kultura jest czymś bliskim i ważnym, animatorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, samorządowców, organizatorów życia kulturalnego, dziennikarzy, gotowych do dyskusji nad rozwojem kultury w mieście i regionie. Dyskutowano nad najistotniejszymi sprawami dla instytucji kultury, szukano rozwiązań jak formować kadry nowych animatorów i edukatorów, czerpać wiedzę o potrzebach kulturalnych mieszkańców, aby jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał ludzi i miejsc. Podczas pierwszego Kongresu, który odbywał się 12 – 14 września 2013r., uczestnicy zastanawiali się też nad wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i organizacjami w gminach oraz średnich i małych miastach. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Radomsko – Anna Milczanowska Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – KULTURA – INTERWENCJE.

14-15 października 2014 r. odbył się drugi Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Głównym tematem wykładów i dyskusji było szeroko pojęte czytelnictwo umieszczone w kontekście życia kulturalnego. Osią przewodnią było poszukiwanie scenariuszy na przyszłość. Prelegenci i słuchacze zastanawiali się nad tym kto może i powinien dbać o polskie czytelnictwo, jak połączyć siły oraz w jakiej przestrzeni toczy się walka o czytelnika. Rozmawiano też o tym również jak wygląda czytelnictwo w małych i średnich miastach a także o kondycji kultury w małych i średnich miastach ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa.

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content