Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Kontakt

MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU
ul. Brzeźnicka 5
97 – 500 Radomsko

KASA (BILETY/SPRZEDAŻ/REZERWACJE/WEJŚCIÓWKI)
tel. 519 144 508
bilety@mdkradomsko.pl

WYNAJEM SAL: KATARZYNA NOWAK
tel. 505 184 590
tel. 044 683 28 29
katarzyna.nowak@mdkradomsko.pl

DZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I ORGANIZACJI IMPREZ
kierownik: Jolanta Dąbrowska
jolanta.dabrowska@mdkradomsko.pl
tel. 501 019 312 / 501 019 310
tel. 044 – 683 24 86 / 683 52 55
promocja@mdkradomsko.pl
imprezy@mdkradomsko.pl
info@mdkradomsko.pl
edukacja@mdkradomsko.pl
konkursy@mdkradomsko.pl

Specjalista ds.kina: Marta Renik
tel. 504 464 995
kino@mdkradomsko.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Główna księgowa: Anna Szymurska
tel. 500 599 960
ksiegowosc@mdkradomsko.pl
anna.szymurska@mdkradomsko.pl
kasa@mdkradomsko.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
Kierownik: Edyta Wawrzyńczak
tel. 505 184 590
044 / 683 28 29
administracja@mdkradomsko.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SCENY:
Kierownik: Robert Lewandowski
tel. 502 620 323
techniczny@mdkradomsko.pl

DYREKTOR
Krzysztof Zygma
tel. 603 864 797
krzysztof.zygma@mdkradomsko.pl

NIP: 772 10 09 489
REGON: 000787750
Nr konta: 47 8980 0009 2001 0060 2291 0001 ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 8. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
Partnerzy i sponsorzy
Skip to content