Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Miejski Dom Kultury w Radomsku przyłączył się do współorganizacji projektu kulturalnego związanego z Programem Łódzkiego Domu Kultury pn. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+” – warsztaty twórcze „Warsztaty twórcze – spektakl POWROTÓW CZAR”. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja środowisk seniorskich, poprzez udział w twórczych warsztatach artystycznych – teatralnych, wokalnych i plastycznych, zakończonych przedstawieniem teatralnym w wykonaniu grupy dorosłych 60+ i zawiązaniem stałej grupy artystycznej.

„Warsztaty twórcze – spektakl POWROTÓW CZAR” to cykl otwartych, bezpłatnych zajęć artystycznych dla seniorów 60+ w dziedzinie teatru, muzyki i plastyki. Warsztaty zakończą się prezentacją spektaklu „Powrotów czar”. W roku Jubileuszu 50-lecia pracy MDK w Radomsku powstanie spektakl w wykonaniu osób, które swoją edukację kulturalną rozpoczynały w tej instytucji w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia.

Niezapomnianym utworom muzycznym, powstałym w przeszłości, będzie towarzyszyła literatura, m.in. fraszki Jana Kochanowskiego „Na lipę”, „Na zdrowie”, „Na dom w Czarnolesie” i inne utwory sugerowane przez seniorów. Pomysły uczestników projektu będą wdrażane do scenariusza.

Pierwszym etapem projektu będzie wspólne spotkanie seniorów i opracowanie scenariusza pod kierunkiem instruktora prowadzącego warsztaty teatralne. Pracą sceniczną kierować będzie instruktor teatralny, natomiast utwory muzyczne opracowane będą pod kierunkiem instruktora muzycznego. W zajęciach grupy plastycznej udział wezmą wszyscy chętni uczestnicy projektu. Instruktor plastyki pomoże im zaprojektować i wykonać kostium i elementy scenografii.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY INSTYTUCJI KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NAD WARSZTATAMI I SPEKTAKLEM „POWROTÓW CZAR” PATRONAT MEDIALNY OBJĘLI: NTL RADOMSKO I GAZETA RADOMSZCZAŃSKA

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content