Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

WIZJA
Miejski Dom Kultury będzie nowoczesną instytucją kultury, zorientowaną na edukację, kino, teatr i muzykę. Wrażliwy na potrzeby kulturalne mieszkańców, otwarty na wymianę doświadczeń i partnerstwa stworzy sieć współpracy na rzecz kultury i integracji społecznej. Stanie się platformą, inkubatorem pomysłów umożliwiających realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych.
W latach 2017 – 2021 Miejski Dom Kultury pozostawać będzie miejscem edukacji kulturalnej, rozwoju talentów i kreatywności.
Wprowadzając nowe, różnorodne projekty w swoim programie, uwzględniać będzie sprawdzone, dotychczasowe formy, nowe technologie, mobilność działań artystycznych i wielość źródeł finansowania.
Wnętrze MDK i postawa pracowników wzmocniona Kodeksem Etyki, ma tworzyć przyjazną atmosferę, być miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, zdrowych, niepełnosprawnych, jednym słowem – dla wszystkich.

MISJA
Misją Miejskiego Domu Kultury w Radomsku jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, troska o zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez ich rozpoznawanie oraz inicjowanie, stymulowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych działań kulturalno – społecznych.
Działamy w myśl hasła: Z pasją dla kultury! Kultura z pasją!

 

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO MDK

 

http://www.fibit.home.pl/360/MDKRadomsko.html

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content