Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

MAŁE GRANTY MDK 2019

Miejski Dom Kultury w Radomsku po raz trzeci ogłasza konkurs MAŁE GRANTY MDK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych dla mieszkańców Radomska poprzez sfinansowanie kosztów przedsięwzięć kulturalnych.
Budżet konkursu wynosi 15.000 złotych.
W ramach konkursu sfinansowane będą projekty do kwoty 3.000 złotych.Celem konkursu jest budowanie i wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między Miejskim Domem Kultury w Radomsku a lokalną społecznością oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych niekomercyjnych angażujących mieszkańców Radomska.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem MAŁE GRANTY MDK należy składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku ul. Brzeźnicka 5, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16.00 dnia 25 lutego 2019 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

MAŁE GRANTY REGULAMIN 2019-1

Małe Granty – wniosek 2019

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content