Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM.TADEUSZA RÓŻEWICZA

Prezentujemy Państwu oficjalne wyniki z posiedzenia Komisji Oceniającej finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Różewicza

w dniu 24 kwietnia 2021 r.

Komisja w składzie:

Dominik Mironiuk – przewodniczący
Grzegorz Kwieciński
Krzysztof Zygma

po obejrzeniu 23 nagrań finałowych z twórczością Tadeusza Różewicz postanowiła

przyznać:

w kategorii szkół podstawowych kl. VII – VIII (7 recytatorów)

I miejsce – Aleksandrze Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie,

przygotowanej przez Panią Katarzynę Jabłońską – nagroda w wysokości

– 500,00 zł

II miejsce – Faustynie Szymańskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Korlinie,

przygotowanej przez Panią Edytę Stachowską – nagroda w wysokości

– 350,00 zł

III miejsce – Zofii Maligłówce z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”

z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anitę

Pawlak Zygmę – nagroda w wysokości – 200,00 zł

Wyróżnienia otrzymali:

Marlena Bania ze Szkoły Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach, przygotowana przez Panią Agnieszkę Golec – nagroda w wysokości – 100,00 zł

Piotr Zagaj z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Radomsku – nagroda w wysokości

– 100,00 zł

w kategorii szkół ponadpodstawowych (7 recytatorów)

I miejsce – Wiktorii Kwarcie z Kina za Rogiem w Radomsku, przygotowanej przez Panią

Anitę Pawlak Zygmę – nagroda w wysokości – 500,00 zł

II miejsce – Milenie Sobce z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej

w Łodzi, przygotowanej przez Panią Katarzynę Pawłowską – Raf

– nagroda w wysokości – 350,00 zł

III miejsce – Nikoli Bus ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i I Liceum

Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę

Wesołowską – nagroda w wysokości – 200,00 zł

Wyróżnienia otrzymały:

Marlena Barańska z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez

Panią Marzannę Lempart – nagroda w wysokości – 100,00 zł

Kinga Mruklik z Kina za Rogiem w Radomsku, przygotowana przez Panią Anitę Pawlak

Zygmę – nagroda w wysokości – 100,00 zł

w kategorii dorośli recytatorzy (9 recytatorów)

Cztery równorzędne nagrody:

Elżbiecie Jóźwiak ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Januszowi Kucharskiemu ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Karolowi Mazurkowi ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Grażynie Śliwakowskiej ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Ponadto w tej kategorii Komisja przyznała wszystkim czterem laureatom Nagrodę Specjalną,

udział w Różewicz Open Festiwal 2021.

Jury wyraża uznanie dla organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Im. Tadeusza Różewicza za inspirację tak dużej liczby młodzieży i dorosłych recytujących

Poezję i prozę Tadeusza Różewicza. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji zmagania

się z pandemią koronawirusa.

Jury wyraża nadzieję, że kolejne konkursy recytatorskie osiągną jeszcze szerszy wydźwięk ogólnopolski.

UWAGA!

Z laureatami w sprawie odbioru nagród będziemy kontaktować się indywidualnie.

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content