Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

RADOMSZCZAŃSKIE BAJKOWANIE - KONKURS

Miejski Dom Kultury w Radomsku i Fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy” zapraszają do udziału w konkursie literackim ph .„Radomszczańskie Bajkowanie”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie samodzielnie napisanego utworu zainspirowanego historią miasta Radomsko. Prace o dowolnej objętości stron powinny być wydrukowane lub dostarczone w czytelnym rękopisie. Praca musi być opatrzona wybranym przez siebie godłem literowym (pseudonimem). To samo godło należy napisać na oddzielnej kopercie, w której powinny znajdować się: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel, telefon kontaktowy.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 7 do 16 lat.

Termin nadsyłania prac mija 23 października 2014 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie rzeczowych nagród laureatom odbędzie się 26 października 2014 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM – DO POBRANIA TUTAJ

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content