Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI "ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ"

19 października w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się XXV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Zło dobrem zwyciężaj” Konkurs zorganizowany został przy wsparciu Miasta Radomska i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Skierowany był do recytatorów, którzy ukończyli 15 lat. Jego celem było m.in. rozpowszechnianie ideałów życia ks. Jerzego Popiełuszki, przybliżenie tematyki sakralnej i patriotycznej w literaturze, kształtowanie wrażliwości na piękno języka, doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

W dniu 19 października 2019 r., Komisja w składzie:

1. Barbara Chutkiewicz – przewodnicząca
2. Andrzej Kucharski
3. Justyna Szalińska

postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

w Turnieju Poezji Śpiewanej (4 wykonawców)

I miejsce – Alicji Soczyńskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku,
przygotowanej przez Panią Marzannę Lempart

II miejsce – Jakubowi Rusajczykowi z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
W Radomsku, przygotowanemu przez Panią Joannę Osipowicz

III miejsce – Barbarze Moroń z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej
Przez Panią Mariolę RudeckĄ

Wyróżnienie otrzymała
– Elżbieta Żabińska z Częstochowy za wytrwałe uczestnictwo w konkursie, autentyczność
i szczerość wypowiedzi

w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” (5 wykonawców)

I miejsce – Adrianowi Półtorakowi z Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanemu przez
Panią Agatę Andrzejewską – nagroda w wysokości

II miejsca – nie przyznała

III miejsce – Natalii Wężyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim,
przygotowanej przez Panią Edytę Cieślak – nagroda w wysokości

Wyróżnienia otrzymały :
– Kinga Mruklik z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana
przez Panią Aleksandrę Kędrę
– Marlena Barańska z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez Panią
Marzannę Lempart
– Karolina Tazbir z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach,
przygotowana przez Panią Jolantę Bąkowicz

w Turnieju „Teatr Jednego Aktora” (2 wykonawców)

I miejsca – Komisja nie przyznała

II miejsce – Mateuszowi Włudarze z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”
z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanemu przez Panią
Anitę Pawlak Zygmę

III miejsce – Annie Stolarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego

w Turnieju Recytatorskim ( 19 recytatorów)

I miejsce ex aequo – Alicji Soczyńskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i Sceny
Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę
Wesołowską – nagroda w wysokości
i Karolinie Świąder z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez
Panią Agatę Andrzejewską – nagroda w wysokości

II miejsce ex aequo – Nikoli Bus z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i Sceny Poezji
z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę
Wesołowską – nagroda w wysokości
i Jagodzie Kmicie z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez
Panią Agatę Andrzejewską

III miejsce – Karolinie Góreckiej z III Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej
przygotowanej przez Panią Anetę Owczarek

Wyróżnienia otrzymały:
– Milena Nowakowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku i Sceny Poezji
z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana przez Panią Małgorzatę
Wesołowską
– Martyna Plutecka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku, przygotowana przez Panią
Elżbietę Zatoń
– Agata Morawska z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowana przez Panią
Agatę Andrzejewską

Ponadto wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe.

Fundatorami nagród są:
– Miasto Radomsko
– Powiat Radomszczański
– PPUH „KONSTALEX” sp. z o.o.
– Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. zo.o.
– Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”
– Zarząd Regionu Ziemia Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi
– Międzyszkolna Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego
– Miejski Dom Kultury w Radomsku

 

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content